کانال های تلگرام

َبه کانال های تلگرامی ما بپیوندید

مرکز علوم قرآنی تابش نور

کانال عمومی مرکز علوم قرآنی تابش نور

بالاتر از هزار دنبال کننده

کانال تفسیر قرآن کریم

دوره های تفسیر قرآن کریم

بالاتر از هزار دنبال کننده

کانال عقیده

درسهای عثیده از کتب مختلف عقیدتی اهل سنت به شکل تفصیلی و تحقیقی

بالاتر از هزار دنبال کننده

کانال حدیث

دروس مختلف از کتاب
های حدیث و شروحات مختلف حدیثی

بالاتر از هزار دنبال کننده

کانال اصول حدیث

 دروس و شروحات کتاب های متعدد اصول حدیث

بالاتر از هزار دنبال کننده

کانال فقه وفتوی

دروس مختلف فقهی از
متون معتبر اهل سنت و جماعت و فقه مقارن و دروس قواعد إفتاء

بالاتر از هزار دنبال کننده

کانال اصول فقه وتفسیر

دروس و شروحات کتب
مختلف اصول فقه، و اصول تفسیر

بالاتر از هزار دنبال کننده

کانال بیداری اسلامی

سلسله دروس بیداری
اسلامی از قبیل: دروس اسماء الله الحسنی، شناخت رسول الله صلی الله علیه وسلم،
اخلاق در اسلام و … کلیپ های کوتاه صوتی و تصویری.

کانال سیرت

دروس سیرت و زندگانی
رسول الله صلی الله علیه وسلم

بالاتر از هزار دنبال کننده

کانال صرف ونحو

دروس قواعد زبان
عربی مانند: صرف، نحو، بلاغت و منطق

بالاتر از هزار دنبال کننده

کانال فتاوای استاد احراری

کانال پرسش و پاسخ
مفتی عبدالرحمن احراری

بالاتر از هزار دنبال کننده

کانال پاسخ سوالات شرعی

کانال پاسخ به
سوالات شرعی و فقهی 

بالاتر از هزار دنبال کننده

گروه پاسخ سوالات شرعی

گروه پاسخ به
سوالات شرعی و فقهی 

بالاتر از هزار دنبال کننده

لوگو مرکز علوم قرآنی تابش نور 97

مرکز علوم قرآنی تابش نور

Tabish Noor Center For Quranic Sciences

Scroll to top