در باره ما

در باره ما

این بخش علومی قرانی  حاصل تلاش دست اندرکاران «مرکز تابش نور» است. عمده فعالیت این مرکز، نشر معارف اسلامی بر روی شبکه اینترنت می باشد که به زبان های فارسی، انگلیسی، ارائه می شود.

پایگاه حدیث از قسمت های مختلفی تشکیل شده است: قرآن، حدیث، پیامبر ، پژوهش ها، دانستنی ها، کتاب خانه، محصولات و… در بخش «ویژه» و گزینه فیلم، قسمت هایی چون: معرفی مؤسسه فرهنگی تابش نور ، معرفی مرکز تحقیقات، معرفی انتشارات دارالحدیث، معرفی فصل نامه علوم حدیث گنجانده شده است.

ارتباط با ما

آدرس: سرک سی متره

شماره تلفن: 0791526826

TabishNoor@gmail.com :ایمل 

انجمن علوم قرآنی تابش نور

درباره ما

مرکز علوم قرآنی تابش نور بیش از چند سال میشود که در بخش مشوره دهی در خدمت میباشد

Scroll to top