مرکز آموزشی تابش نور

مرکز تابش نور مبتنی بر آموزه های دینی برگرفته از کتاب و سنت،  بنا بر فهم سه قرن اول اسلام و بر اساس زبان روز و نیاز های جامعه از لحاظ دینی و فرهنگ اصیل اسلامی پایه گذاری شده است

خلاصه از فعالیت های مرکز آموزشی تابش نور

مرکز علوم قرآنی تابش نور در سال 1397 هجری شمسی زیر نظر استاد عبدالرحمن احراری تأسیس شده است، این نهاد علمی و اصلاحی به هیچ ارگان رسمی و غیر رسمی وابسته نیست، و تنها به هدف آوردن تغییرات مثبت در جامعه به روشنگری ارزش های والای قرآنکریم و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم همت گماشته است.

سلسه دروس پیشنهادی

دروس تفسیر

تفسیر قرآن کریم به صورت واضح

دروس اسما الحسنی

دروس جذاب اسما الحسنی با استاد مفتی عبدالرحمن احراری

شناخت رسول الله
(صلی الله علیه وسلم)

دروس جذاب شناخت سیرت وتمام زندگانی پیامبر اسلام

لوگو مرکز علوم قرآنی تابش نور 97

مرکز علوم قرآنی تابش نور

Tabish Noor Center For Quranic Sciences

Scroll to top